Home » People & Blogs » [LYRIC - VIETSUB] Em nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh 我愿意平凡的陪在你身旁 - Vương Thất Thất 王七七

[LYRIC - VIETSUB] Em nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh 我愿意平凡的陪在你身旁 - Vương Thất Thất 王七七

Written By Just Moment on Friday, Aug 09, 2019 | 09:52 AM

 
[LYRIC - VIETSUB] Em nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh 我愿意平凡的陪在你身旁 - Vương Thất Thất 王七七 ====== Lyric: 长得丑 活的久 长得帅 老的快 我宁愿当一个丑八怪 积极又可爱 长得丑 活的久 长得胖 日子旺 我宁愿做一个平凡的人 陪在你身旁 我宁愿做一个平凡的人 陪在你身旁 大新闻又爆炸了 谁又登上了大雅之堂 妈妈炒的饭真香 管他吃完会不会胖 我 站在山坡上 悠哉悠哉向下望 我是最大的太阳 只管把你照亮 长得丑 活的久 长得帅 老的快 我宁愿当一个丑八怪 积极又可爱 长得丑 活的久 长得胖 日子旺 我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁 我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁 呜哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 呜哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 呜哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 呜哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 我不是没有梦想 只是梦想太狂妄 那就活在当下 一点点变得强大 你 住在我心上 只属于你的避风港 你是独一无二的人 珍贵且善良 长得丑 活的久 长得帅 老的快 我宁愿当一个丑八怪 积极又可爱 长得丑 活的久 长得胖 日子旺 我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁 我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁 呐呼~可爱的人 呼呜~平凡的人 呼呜~独一无二的人 呼呜~爱你的人 ====== Link ảnh: https://www.pinterest.com/pin/625930048193387845/