Home » Entertainment » Giọng ải giọng ai | Tập 4.04 HQ: Tam ca "Sắc màu" hát Dreamgirls tuyệt vời | ICSYV4

Giọng ải giọng ai | Tập 4.04 HQ: Tam ca "Sắc màu" hát Dreamgirls tuyệt vời | ICSYV4

Written By English Passion on Saturday, Mar 25, 2017 | 12:50 AM

 
Game show Giọng ải giọng ai HQ mùa 4 - I can see your voice tập 04 mời ba nữ thí sinh da màu tham gia. Họ hát bài Dreamgirls thật tuyệt vời.