Home » Entertainment » Dizz Tao Sao? - Linh Tuti

Dizz Tao Sao? - Linh Tuti

Written By Ginmeng Su on Tuesday, May 22, 2012 | 11:50 AM

 
You...Dizz me, my name Linh Tuti Yes yes yes... Yes yes yes... Yes yes yes... ===== Hook x2 Mày thích mày đizz nữa đi... Trình tao cao, bay xa chân trời So với trình của tao mày không thể... Nếu muốn dizz tao, muốn dizz tao, muốn dizz cho bây cao... [tao cho mày biết] (đam mê) là gì.... ===== Ver 1 Khi nào mày tự hỏi, trình mày hoàn toàn là kém kỏi... Đã đéo gỏi, cầm dái sock bỏi... dizz mẹ thằng học đòi Bây giờ tao cho mày biết trình độ của sex boy Trình độ của mày tao nghĩ chỉ chơi sex toy... Từ lâu tao đã từng nói...Nếu mày muốn nổi thì chỉ còn cách dí cặc vào nước sôi Mày muốn dizz tao, mày nhầm... dizz mẹ thằng lồn hôi Mày thích được nổi... tao cho mày trôi... Mày thích dizz tao... tao cho lồn mẹ mày đầy sôi... tao đút nén hương, khắm lồn con mẹ mày thôi ===== Hook x2 Mày thích mày đizz nữa đi... Trình tao cao, bay xa chân trời So với trình của tao mày không thể... Nếu muốn dizz tao, muốn dizz tao, muốn dizz cho bây cao... [tao cho mày biết] (đam mê) là gì.... ===== Ver 2 Chúng mày dizz tao, tao nghĩ là tao sai Tao dizz lại mày, mày nghĩ trình mày đã thì hơn ai Dizz mẹ, nhà quê đi chửi thằng khác nhà quê, dizz mẹ mày nhà quê Tao chửi mày đừng chê... bởi bài của mày, tao đang... lót vào đít tao lê... Chắc mày nghe bài tao nhiều nên mày đã đê mê... Mày muốn học đòi, dizz mẹ dizz cha... dizz mẹ thằng bê đê Chắc mày nghe rap của tao, giờ mày đã phê... Mày thích thì mày lai rep play con mẹ mày lại bài tao mà nghe đê... ===== P/S Tao đã tập luyện rất nhiều, trước khi tao làm bài dizz đầu tiên Chúng mày dizz tao, nhưng hãy coi trọng và giữ gìn rap bằng cách hãy rap hay hơn tao Tao là Linh Tuti... Oke

Download:

Download Download as MP3 Download as MP4